Oleme viis entusiastlikku noort Tallinna 21. Koolist, kes on kokku ühendanud ühised ideed millegi põneva loomiseks.

Tallinna 21. Kool